การได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนั้นยากเย็นเป็นอย่างมาก (Getting legal advice is no longer difficult)
Features,Legal Everyday

Reading Time: 1 minutesไม่ว่าคุณจะจ้างทนายความเป็นครั้งแรกหรือจะปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกด้านกฎหมายในประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก นอกเสียจากคุณจะมีเพื่อนสนิทหรือสมาชิกครอบครัวเป็นทนายความ การหาคำแนะนำด้านกฎหมายนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากที่เดียว Whether you’re hiring a lawyer for the first time or seeking a second opinion about your legal options, getting legal help in Thailand can be a daunting experience. Unless you have very close friends or family members who are lawyers, finding legal guidance can be agitating. Introducing Quick Consult — now you […]

How to find the best Singapore lawyer for your case
Features,Hiring A Lawyer

Reading Time: 5 minutesIt isn’t always straightforward to find the best Singapore lawyer for your case Finding legal help at crucial moments can be unnerving and stressful at times. With so many lawyers in Singapore, it is almost impossible for consumers to figure out who is the best Singapore lawyer to take their case. The truth is that […]

Getting Legal Advice is No Longer Difficult or Expensive — S$49 with Asia Law Network’s New Quick Consult Service
Features,Hiring A Lawyer

Reading Time: 7 minutesGetting legal help is hard Whether you’re hiring a lawyer for the first time or seeking a second opinion about your legal options, getting legal help in Singapore can be a daunting experience. Unless you have very close friends or family members who are lawyers, finding legal guidance can be agitating. Introducing Quick Consult — […]

What are some of the legal issues that are best done with specialized lawyers?
Bankruptcy,Features,Hiring A Lawyer,Personal

Reading Time: 1 minutesThere are some areas where you’ll probably need a specialist practitioner.  They include: Accident and Personal Injury Claims Bankruptcy & Insolvency Conveyancing for both Landlords and Tenants Divorce and Family Matters Criminal Matters For any of the above matters, our search function at AsiaLawNetwork.com makes it easy to get a list of relevant lawyers for […]

Why You Need a Local Lawyer
Features,Hiring A Lawyer

Reading Time: 3 minutesWhen you move abroad, you might think that continuing to use your lawyer back at home will suit all of your needs. Maybe you think, “Hey, I’m just moving abroad for a year or two and don’t want to get involved with another lawyer.” Maybe you just don’t know why you would need one. Sooner […]

Is it Time to Hire a Lawyer?
Features,Hiring A Lawyer

Reading Time: 3 minutesSometimes there are situations in life that spiral out of control. Sometimes, as much as you might like to, you can’t reach an agreement with another party. Sometimes you might need to employ the help of a skilled, trained attorney. It happens to all of us at some point. It might be a property judgement, […]

A Guide to Hiring a Lawyer in Thailand
Regional Law,Thailand

Reading Time: 3 minutesIf you have recently moved to Thailand, are setting up a company in the country or have other legal business there, you are likely thinking about hiring a lawyer in Thailand. It can be daunting to choose the right legal services provider from among the dozens of large firms and hundreds of smaller firms in […]

A Guide to Hiring a Lawyer in Singapore
Bankruptcy,Features,Hiring A Lawyer,Personal

Reading Time: 3 minutesAs in all professions, there are varying standards to legal services. Competency of a lawyer does not only rest on the years of experience but could also depend on the exposure that a practitioner has in the specific area or industry. Like definitions of “reasonable” efforts, what constitutes “diligent” legal service to a client? Who […]